ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร และคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมกิจการด้านแผนที่ ของกรมแผนที่ทหาร ณ กรมแผนที่ทหาร ส่วนที่ ๒ เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

พลเอก เฉลิมพล  ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร และคณะ ได้เข้าต Read More …

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานและที่จอดรถ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณา Read More …

ผท.ทหาร ร่วมกับ พล.๑ รอ. ดำเนินการกำหนดจุดแถวสวนสนามพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย ณ ลานสวนสนาม ศม.