ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

ผท.ทหาร ร่วมกับ พล.๑ รอ. ดำเนินการกำหนดจุดแถวสวนสนามพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ และวันกองทัพไทย ณ ลานสวนสนาม ศม.

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องมืองานพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง  ประกวดราคาจ้างซ่อมและเปลี่ย Read More …

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดซื้อเครื่องพิมพ์แผนที่แบบ Laser (สี) ขนาด A0 ระบบ LED ตามประกาศกรมแผนที่ทหาร ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e Read More …