ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

พลโทบรรเจิด รามโกมุท เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมแผนที่ทหาร ณ ห้องรับรองกรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

พลโทบรรเจิด รามโกมุท เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธี Read More …

จก.ผท.ทหาร​ ให้การต้อนรับ​ จก.ชด.ทหาร และคณะในการเข้าพบ หารือข้อราชการ ณ ผท.ทหาร​ ส่วนที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 62 เวลา 10.30 น

จก.ผท.ทหาร​ ให้การต้อนรับ​ จก.ชด.ทหาร และคณะในการเข้าพบ Read More …