ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล เหล่าทหารแผนที่ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล เหล่าทหารแผนที่ Read More …

พลตรี กฤษณ์ บัณฑิต รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร

พลตรี กฤษณ์ บัณฑิต รองเจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธ Read More …

พลโท หัสฎี วงศ์อิศเรศ เจ้ากรมแผนที่ทหาร พร้อมด้วยข้าราชการและอดีตข้าราชการกรมแผนที่ทหาร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมแผนที่ทหาร ครบรอบ ๑๓๔ ปี ๓ กันยายน ๒๕๖๒

พลโท หัสฎี  วงศ์อิศเรศ เจ้ากรมแผนที่ทหาร พร้อมด้วยข้ารา Read More …