ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

เมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลโท หัสฎี วงศ์อิศเรศ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๖๒ โดยมี รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ได้กรุณาให้เกียรติเข้าร่วมประชุมด้วย

เมื่อ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พลโท หัสฎี  วงศ์อิศเรศ เจ้ากรมแผน Read More …