ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ขั้นสุดท้าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ขั Read More …

ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ Motion graphic มาตรา 128 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ของเจ้าพนักงานของรัฐ

ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ Motion graphic มาตรา 128 เพื่อ Read More …

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานใ Read More …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่อง แห่งชาติ (National CORS Data Center) ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS DataCenter) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอ Read More …