ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

พลโท หัสฎี วงศ์อิศเรศ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรต้นหนถ่ายรูปทางอากาศ รุ่นที่ ๑๑ ณ ห้องประชุมกรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พลโท หัสฎี  วงศ์อิศเรศ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิ Read More …