ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

พลโท หัสฎี วงศ์อิศเรศ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมแผนที่ทหาร ณ ห้องรับรองกรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

พลโท หัสฎี  วงศ์อิศเรศ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิ Read More …

กรมแผนที่ทหารจัดการอบรมระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมทหาร โดยวิทยากรจาก กรมสารบัญทหาร เมื่อ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กรมแผนที่ทหารจัดการอบรมระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมทหาร Read More …