ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

จัดซื้อเครื่องอัด-ย่อ-ขยายภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขแบบอัตโนมัติ วงเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

จัดซื้อเครื่องอัด-ย่อ-ขยายภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขแบบอัตโ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง จัดซื้อเครื่องอัด-ย่อ-ขยายภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลขแบบอัตโนมัติ วงเงินงบประมาณ ๒,๗๖๐,๐๐๐.-บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมแผนที่ทหาร เรื่อง จัดซื้อเครื่องอัด-ย่อ-ขยายภา Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …