ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของเครื่องบินปีกติดลำตัว แบบ BEECHCRAFT SUPER KING AIR B๒๐๐ ตามโครงการซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของ อากาศยาน ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตาม Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell ๔๑๒ EP ตามโครงการซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของอากาศยาน ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตาม Read More …

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารแผนที่ รุ่นที่ ๑๘ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานใ Read More …

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือกำลังพล ผท.ทหาร และครอบครัว ที่ได้รับบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/พิการ/ทุพพลภาพ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานใ Read More …