ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งเพิ่มเติมห้องแผนที่เทิดพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

ประกาศ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เผยแพร Read More …

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑๑ รายการ วงเงินงบประมาณ ๓๒๔,๒๗๙.๕๒ บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน จำนวน ๑๑ รายการ วงเงินงบปร Read More …

ประกาศ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง เปลี่ย Read More …

เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อ 26 ก.ค.61 เวลา 1600

พลโท หัสฏี  วงศ์อิศเรศ  เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นผู้แทนผู้ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์โดยสารขนาดกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

กรมแผนที่ทหารได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพร้อมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ 26 ก.ค.61 เวลา 1300

กรมแผนที่ทหารได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราช Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อการผลิตแผนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …