ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานใ Read More …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่อง แห่งชาติ (National CORS Data Center) ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS DataCenter) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก

    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอ Read More …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของเครื่องบินปีกติดลำตัว แบบ BEECHCRAFT SUPER KING AIR B๒๐๐ ตามโครงการซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของ อากาศยาน ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตาม Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของเฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell ๔๑๒ EP ตามโครงการซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของอากาศยาน ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตาม Read More …