ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบป้องกันความชื้นอาคารวิภาคภูวดล ผท.ทหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบป้องกันความชื้นอา Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก จำนวน ๓ รายการ วงเงินงบประมาณ ๑๐๓,๕๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ขออนุมัติจ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก จำนวน ๓ รายกา Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ ฮ.แบบ Bell ๔๑๒ EP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมชิ้นส่วนอะไหล่ AFCU โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก และรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผ Read More …