ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารแผนที่ รุ่นที่ ๑๘ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานใ Read More …

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือกำลังพล ผท.ทหาร และครอบครัว ที่ได้รับบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/พิการ/ทุพพลภาพ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานใ Read More …

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ของศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ร่วมกิจกรรม Read More …

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อระบบศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data Center) วงเงินงบประมาณ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศราคากลาง การจัดซื้อระบบศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัด Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของเครื่องบินปีกติดลำตัว แบบ BEECHCRAFT SUPER KING AIR B200 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา ของ เฮลิคอปเตอร์ แบบ Bell 412EP หมายเลข ๙๓๓๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาซ่อมบำรุงระดับโรงงานตามระยะเวลา Read More …