ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

ผท.ทหาร จัดการสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายใน ผท.ทหาร เรื่อง รักเรารักษ์โลก แบบ RTSD’S NEW NORMAL ณ โรงแรม เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.พนมทวน จว.ก.จ.

เมื่อ ๘ – ๙ ธ.ค.๖๓ ผท.ทหาร จัดการสัมมนาพัฒนาบุคลากรภายใ Read More …

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการของกรมแผนที่ทหาร ในงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๒๕๖๓ โดยกรมแผนที่ทหาร เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิชาการในงานวันนิทรรศการฯ โดยมี พลโท ชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เฝ้าฯ รับเสด็จ และรับพระราชทานของที่ระลึก ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เมื่อ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนร Read More …

พลเอก ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๑) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายผู้บังคับบัญชา การปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร และบทบาทกองทัพไทย ในการสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาล ให้กับกำลังพล กรมแผนที่ทหาร ณ กรมแผนที่ทหาร ถนนราชดำเนินนอก เมื่อ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

พลเอก ปริพัฒน์  ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๑)  Read More …

พลโทชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมแผนที่ทหาร ณ ห้องรับรองกรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

พลโทชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานใน Read More …

พลโทชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมแผนที่ทหาร ณ ห้องรับรองกรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

พลโทชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานใน Read More …

พลโทชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมแผนที่ทหาร ณ ห้องรับรองกรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

พลโทชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานใน Read More …