ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ได้นำข้าราชการร่วมทอดกฐินสามัคคี กรมแผนที่ทหาร ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดดอนยอ ต.ดอนยอ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ได้นำข้ารา Read More …

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ได้นำข้าราชการร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ลานพระราชวังดุสิต และถวายสักการะพระบรมรูป ร.๕ ณ ห้องรับรอง ผท.ทหาร เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เจ้ากรมแผนที่ทหาร ได้นำข้ารา Read More …

พลโทชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมแผนที่ทหาร ณ ห้องรับรองกรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

พลโทชัยสิทธิ์ ปรียานุภาพ เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานใน Read More …