ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ ศขผ.

พิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล เหล่าทหารแผนที่ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓

พิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล เหล่าทหารแผนที่ ที่เกษี Read More …

พลโทบรรเจิด รามโกมุท เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ พร้อมให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ สโมสรนายทหาร กรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

พลโทบรรเจิด รามโกมุท เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธี Read More …

พลโทบรรเจิด รามโกมุท เจ้ากรมแผนที่ทหาร พร้อมด้วยข้าราชการและอดีตข้าราชการกรมแผนที่ทหาร ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมแผนที่ทหาร ครบรอบ ๑๓๕ ปี ๓ กันยายน ๒๕๖๓

พลโทบรรเจิด รามโกมุท เจ้ากรมแผนที่ทหาร พร้อมด้วยข้าราชก Read More …

พลโทบรรเจิด รามโกมุท เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ให้กับข้าราชการชั้นสัญญาบัตร สังกัดกรมแผนที่ทหาร ณ ห้องรับรองกรมแผนที่ทหาร เมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

พลโทบรรเจิด รามโกมุท เจ้ากรมแผนที่ทหาร เป็นประธานในพิธี Read More …