ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ กบก.

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่อากาศยาน ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่อากาศยาน ของ ผท.ทหาร Read More …

ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่อากาศยาน ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่อากาศยาน ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉ Read More …

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๙๘ รายการ

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) Read More …

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อระบบศูนย์ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ (National CORS Data Center) ตามโครงการจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลค่าอ้างอิงพิกัดแบบต่อเนื่องแห่งชาติ(National CORS Data Center) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อระบบศูนย์ข้อมู Read More …