ผู้เขียน: เจ้าหน้าที่ กบก.

ประกาศราคากลาง จ้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารศัลวิธานนิเทศ ผท.ทหาร พื้นที่ราชดำเนินนอก โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๙๒๗,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประกาศราคากลาง จ้างงานปรับปรุงหลังคาอาคารศัลวิธานนิเทศ Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเว็บท่าภูมิสารสนเทศ (Cloud GIS) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเว็บท่าภูมิสารส Read More …

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบเว็บท่าภูมิสารสนเทศ (Cloud GIS) โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ ๗,๙๙๙,๐๐๐.- บาท วันที่กำหนดราคากลาง ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบเว็บท่าภูมิสารสนเทศ (Clo Read More …

ประกาศกรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่อากาศยาน ของ ผท.ทหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่อากาศยาน ของ ผท.ทหาร Read More …