ปรัชญา : สำรวจและทำแผนที่ คือ รากฐานการพัฒนาชาติ ปณิธาน : มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพการศึกษาให้ก้าวล้ำวิทยาการ สร้างองค์ความรู้คู่คุณธรรม วิสัยทัศน์ : เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการสำรวจและทำแผนที่ของชาติ คำขวัญ : ความรู้ดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี ด้านกิจการแผนที่
Thursday the 18th. Wednesday the 12th. Survey School Royal Thai Survey Department 111 Rajdamnern Nok Rd., Bangkunprom, Pranakorn Bangkok 10200 Fax 02-281-8662 Tel. 02-281-8662 รร.แผนที่ ผท.ทหาร เลขที่ 111 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพ 10200 โทรสาร 02-281-8662 Tel. 02-281-8662 :Web master mail:ohtape@gmail.com . Joomla 3.0 Template.